Ana Sayfa

     

 

 

                                                                                   

 

 

 

                                                           

            

                                 I.Uluslararası Örgütler ve Küresel Yönetim Konferansı: 

                                                          70. Yılında Birleşmiş Milletler:

                                                                Dünü, Bugünü ve Yarını

             

                                                             23-24 Ekim 2015, İstanbul

 

Dünya politikasının çok hızlı bir değişimden geçtiği, mevcut bölgesel ve küresel düzenlerin sorgulandığı, siyasi ve iktisadi boyutta “krizler” ile şekillenen bir tarihsel döneme tanıklık etmekteyiz. Soğuk Savaş sonrasında yükselen tek kutupluluk ve liberal düzen tartışmaları son on yılda yerini “yükselen güçlerin” mevcut dünya düzenine etkilerini anlama çabalarına ve yeni düzen tartışmalarına bıraktı. Hızla değişen ve hayli dinamik olan dünya politikasında, Birleşmiş Milletler, kuruluşunun üzerinden 70 yıla yakın zaman geçmesine rağmen, yapısal anlamda ikinci dünya savaşı sonrası dünya düzeninde “donmuş” bir örgüt görüntüsü sergilemektedir. Günümüzde BM reform çağrılarına direnmekte ve temsiliyet ve etkinlik noktasında artan eleştirilerin odak noktası olmaktadır. Öte yandan, tüm eksiklerine rağmen, BM günümüz uluslararası siyasetinde devletlerin asgari birtakım hukuki ve ahlaki normlar etrafında birleştikleri, kesinlikle en iyi değil, ancak var olan tek evrensellik iddiasındaki platform olma özelliğini sürdürüyor.  Bu durum, örgütün 70. yılına girerken değişen dünya düzeninde rolünün teorik, analitik ve ampirik anlamda yeniden değerlendirilmesini ve analiz edilmesini çok önemli hale getirmektedir.

“Uluslararası Örgütler ve Küresel Yönetim” ana başlığı altında bu sene birincisini düzenlemekte olduğumuz “70. Yılında Birleşmiş Milletler: Dünü, Bugünü ve Yarını” temalı konferansımızı bilgilerinize ve katılımıza sunmaktan büyük onur duyarız. Bu anlamda, Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak BM’nin 70. Kuruluş yıldönümü olan 24 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşecek konferansımıza akademisyenleri, politika yapıcıları, uzmanları, düşünce kuruluşları mensuplarını ve aktivistleri, BM’nin rolünün küresel, bölgesel ve devletler düzeyinde yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz.

Panel önerileri ve bildiri özetlerinin maksimum 300 kelime olması ve 30 Nisan 2015 tarihine kadar unconference2015@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri özeti ile birlikte kısa bir tanıtım ve iletişim adresinizi iletmenizi rica ediyoruz. Konferans ile ilgili güncel duyuruları www.un2015conference.etkinlik.marmara.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz.  Konferans dili, İngilizce ve Türkçedir.  Muhtemel sunum başlıklarımız aşağıdaki gibidir;

 

I.Panel: 20. ve 21. yy’da Birleşmiş Milletler:
         1.  20.yy’dan 21.yy’ya BM’nin değişen Rolü:
         2. 21.yy’da BM’nin Barış ve Güvenlik Misyonu: Süreklilik ve Değişim
         3. BM ve Kriz Yönetiminin Evrimi: Teori vs. Uygulama


II. Panel: Teorik Boyutuyla BM’yi Yeniden Düşünmek:
         1. Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Boyutuyla BM
         2. 21.yy’da Küresel Yönetim ve BM
         3. BM’nin Rolüne Yönelik Kritik Yaklaşımlar


III. Panel: BM ve Çok taraflılık:
         1. BM-AB İşbirliği: Teori ve Pratik
         2. BM-NATO İlişkileri
         3. Bölgeselleşme, Bölgesel Örgütler ve BM

IV. Panel: Değişen Dünya Düzeni ve BM
         1. Post-Western Düzen Tartışmaları ve BM
         2. Yükselen Güçler ve BM
         3. Değişen Düzen, Uluslararası Güvenlik ve BM


V. Panel: BM, İnsani Müdahale ve Koruma Sorumluluğu
         1. Egemenlik ve İnsan Hakları Çerçevesinde İnsani Müdahale
         2. BM ve İnsani Krizler: Darfur, Somali, Libya, Suriye
         3. Koruma Sorumluluğu Kavramı ve BM
 
VI. Panel: BM ve Küresel Adalet, Uluslararası Etik
            1. Küresel Vatandaşlık, Hükümet dışı Örgütler, Sivil Toplum ve BM
            2. İnsan Güvenliği, Çocuk ve Kadın Hakları ve BM
            3. Ekonomik Gelişmişlik, Göç Tartışmaları ve BM


VII. Panel: BM ve Reform Tartışmaları
            1. Normlar, Kurumlar ve BM Reformu
            2. Büyük Güçler ve BM Reformu
            3. BM Reformunda Ülkesel Perspektifler ve Girişimler


VIII. Panel: BM ve Türk Dış Politikası
            1. Türk Dış Politikasında BM’nin Rolü: Teorik Yaklaşımlar
            2. Tarihsel Perspektiften BM Genel Kurulu ve Türkiye
            3. Türkiye-BM İlişkilerinin Dünü ve Bugünü

 

 

  


Bu sayfa UN 2015 Conference (70. Yılında BM: Dünü, Bugünü, Yarını) tarafından en son 06.01.2015 16:50:54 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM